DORADZTWO PRZY ZAKUPIE / SPRZEDAŻY KONI

W profesjonalny sposób doradzamy przy zakupie koni uwzględniając potrzeby oraz plan rozwoju  jeźdźca.
Pomagamy również przy sprzedaży koni stawiając na pierwszym miejscu ich przyszłe dobro.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU